Monday, June 21, 2010

Lakaran Sejarah.


Assalamualaikum.

Gambar yang aku lampirkan ni adalah sebuah buku koleksi ibunda aku.

100 Kisah Tokoh Wanita Terbilang (Terkenal). Buku ini hasil karya Syed Ahmad Semait yang menceritakan gambaran 100 tokoh wanita, yang baik perlu dicontohi dan yang buruk sudah tentu dikekang dan sumber-sumbernya dirujukan buku ini adalah dari berbagai-bagai kitab dan catatan sejarah.


Category 1
IBU-IBU.
1. Siti Hawa – Ibu kepada sekalian manusia yang hidup.
2. Siti Hajar – Ibu bangsa arab
3. Yukabid – Ibu Musa a.s
4. Siti Maryam – Si Perawan
5. Siti Aminah – Ibu Rasulullah s.a.w

Category 2
WANITA BANGSA ARAB.
6. Balqis – Ratu Negeri Sabak
7. Zanubiya – Ratu Tadmur
8. Al-Basus – Puteri Munqidz Berbangsa Tamin
9. Buhaisah Binti Aus
10. Subai’ah Binti Abbu Syams
11. Mawiyah Binti Afzar
12. Fatimah Binti Al-Khursyub
13. Salma Al-Kinaniyah

Category 3
WANITA BANI ISRAEL
14. Raa'il - Isteri Gutfir
15. Asia - Permaisuri Firaun
16. Liya Dan Saffura - Puteri Syu'aib
17. Herodea yang kejam (Yang mahukan kepala Nabi Yahya.) Aku xrase dia salah seorang tokoh terbilang cuma munkin terkenal dikalangan wanita bani israel

Category 4
UMMUL MU'MININ (ISTERI-ISTERI NABI S.A.W)
18. Siti Khadijah Binti Khuwailid - Isteri pertama Nabi Muhammad s.a.w
19. Saudah Binti zam'ah
20. Siti Aisyah Binti Abu Bakar - As-Shiddiqah Putri As-Shiddiq
21. Siti Hafsah Binti Umar
22. Zainab Binti Khuzaimah - Ummul Masaakin
23. Hindun Binti Umaiyah - Ummi salamah Binti Zadur-Rakb
24. Zainab Binti Jahsy
25. Asma' Binti An-Nu'man Al-Kindiyah - Mangsa si madu.
26. Juwairiyah Binti Al-Haris - Puan suku Bani Al-Mushthaliq
27. Shafiyah Binti Huyai
28. Ramlah Binti Abu Sufyan - Ummi Habibah
29. Raihanah Binti Amru - Puteri Rupawan Bani Quraizhah
30. Mariah Al-Qibtiyah - Ibu Ibrahim a.s
31. Maimunah Binti Al-Haris - Isteri terakhir Nabi Muhammad s.a.w

Catogary 5
PUTERI-PUTERI NABI.
32. Zainab Yang Sulung
33. Ruqaiyah - Yang Berhijrah Dua kali.
34. Ummi Kalsum
35. Siti Fatimah Az-Zahraa'

Catogary 6
WANITA DALAM PANGKUAN ISLAM.
36. Halimah As-Sa'diyah
37. Sumaiyah Binti Khayyah
38. Barakah Binti Tsa'labah
39. Arwa Binti Abdul Muttalib
40. Shafiyah Binti Abdul Muttalib
41. Ummi Ruman Binti Amir
42. Nasibah Binti Ka'ab Al-Anshariyah - Ummi Umarah
43. Atikah Binti Khalid Al-Khuza'iyah
44. As-Syaimaa' Binti Al-Haris
45. As-Syafaa' Binti Abdullah Al-Qurasyiah
46. Asma' Binti Yazid As-Sakan Al-Anshariyah - Jurucakap Kaum Wanita
47. Ummi Sulaim Binti Malhan
48. Ummi Kaltsum Binti Uqbah bin Abu Mu'ith Al-Umawiyah
49. Safanah Binti Hatim Ath-Tha'i
50. Al-Khansaa' - Ibu Para Syaid
51. Khaulah Binti Al-Azwar
52. Ummi Zar Al-Ghifariyah
53. Khaulah Binti Tha'labah
54. Fatimah Binti Al-Khattab Bin Nufail Al-Qurasyiah
55. Atikah Binti Zaid Bin Amru Bin Nufail Al-Qurasyiah
56. Hafnah Binti Sirin

Catogary 7
WANITA DISAMPING KHULAFAUR RASYIDIN.
57. Asma' Binti Abu Bakar As-Shiddiq
58. Asma' Binti Umais
59. Ummi Kaltsum Al-Kubra Binti Ali
60. Na'ilah Binti Al-Farafishah Al-Kalbiyah - Isteri Usman Bin Affan
61. Aisyah Binti Usman Bin Affan
62. Fatimah Binti Asad
63. Umamah Binti Abul Ash
64. Fatimah Binti Hizam
65. Khaulah Binti Ja'far Bin Qais Al-Hanafiyah

Catogary 8
WANITA DISAMPING KELUARGA NABI.
66. Zainab Binti Ali Bin Abu Talib - Serikandi Karbala'
67. Ummi Wahb
68. Ja'dah Binti Al-Husain
69. Fatimah Binti Al-Husain
70. Sukainah Binti Al-Husain

Catogary 9
WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN BANI UMAIYAH
71. Hindun - Pemakan Hati Orang
72. Urainab Binti Ishak
73. Aminah Binti Asy-Syarid
74. Arwa Binti Al-Haris Bin Abdul Muttalib
75. Az-Zarqaa' Binti Adiy Al-Kufiyah
76. Bakarah Al-Hilaliyah
77. Ummi Dardaa' Yang Kecil
78. As-Saiyidah Nafisah
79. Atikah Binti Yazid Bin Mu'awiyah
80. Hindun Binti An-Numan Bin Basyir Al-Anshariyah
81. Ummul Banin Binti Abdul Aziz Bin Marwan
82. Hababah - Jariah Yazid Bin Abdul Malik
83. Rabi'ah Al-Adawiah - Syahid Cinta Ketuhanan. (Rabiatul adawiah Binti Ismail)

Catorogy 10
WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN ABBASIYAH
84. Ummi Salamah Binti Ya'kub Al-Makhzumi
85. Alkhaizuran Binti Athaa
86. Al-Abbasah Binti Al-Mahdi
87. Zubaidah Binti Ja'far
88. Aliyah Binti Al-Mahdi
89. Dananir
90. Buran Binti Al-Hassan Bin Sahel
91. Uraib Al-Ma'muniyah
92. Qabihah - Ibu Al-Mu'taz Billah
93. Syaghab - Ibu Al-Muqtadir Billah
94. Qutrun-Nada
95. Sittul-Mulk
96. Ibu Al-Mustanshir
97. Syajaratuddur

Catogory 11
WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN ISLAM DI UNDULUS (SPAIN)
98. Az-Zahraa'
99. Subaihah - Ratu Qurtubah
100. I'timad - Ar-Rumaikiyah


Sejarah adalah tauladan kepada kehidupan,
yang baik sudah tentu dicontohi,
yang buruk biarlah dikekang.
Sejarah umpama laksana pohon yang tumbuh bercabang,
Jika sesiapa yang bergayut pada dahan yang yang kukuh, maka selamatlah ia,
Jika sesiapa yang berpaut pada ranting yang rapuh, maka celakalah ia.

1 ulasan:

Admin My J SSU on June 21, 2010 at 9:19 PM said...

salam, peranan wanita dalam Islam memang telah terbukti sangat penting spt yg dinyatakan dalam buku tersebut...setiap orang patut membaca buku tersebut...

Sambil Baca Sambil Dengar.

linkwithin

Related Posts with Thumbnails
 

Tinggalan nota dari zikrie Copyright © 2009 Template is Designed by Islamic Wallpers